Pieniądze są narzędziem

Bonus

Jeśli pieniądze dla człowieka są celem samym w sobie, to nie osiągnie on dobrobytu 🤷‍♀️ Pieniądze są narzędziem!!! Słuchaj nagrania i zaczynaj praktykę 🙌

Pieniądze jak narzędzie 👇

Praktyka 👇