Договір оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)на замовлення, придбання, продаж послуг Цей договір між ФОП Ткаченко Оксана Миколаївна, РНОКПП: 3129815828 в подальшому «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник», є договором доручення на замовлення та придбання послуги і визначає основні умови замовлення та придбання послуг через інтернет сайт https://yadusha.com/vihid-z-zhertvi-1.
Покупець, діючи з метою придбання послуги, приймає умови цього договору купівлі-продажу послуг (далі - Договір) на наступних умовах.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу послуг чи послуги дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
1.2. Замовлення - рішення Замовника замовити послугу оформлене в інтернет-магазині.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://yadusha.com/vihid-z-zhertvi-1 будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу послуг. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.
2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу послуг на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.
2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).
2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:
Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
3. ЦІНА ПОСЛУГИ
3.1. Ціна на кожну позицію послуги вказана на сайті Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію послуги.
3.3. У разі зміни ціни на замовленої послуги Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни послуги.
3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання послуги, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем послуги не допускається.
3.6. Зобов'язання Покупця по оплаті послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення послуги здійснюється Покупцем через сервіс сайту Інтернет-магазину https://yadusha.com/pro-zhiti-1
4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.2.1. Прізвище та ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
4.2.2. Адреса електронної пошти (не обов'язкове поле для заповнення);
4.2.3. Контактний телефон.
4.3. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці послуги в інтернет-магазині.
4.4. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.
4.5. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.
4.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину.
5. СПОСОБИ ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
Оплата замовлення можливе на сторінці https://yadusha.com/vihid-z-zhertvi-1 через платіжну систему. Інші варіанти оплати Замовник може уточнити в Продавця по телефону або email.
6. ПЕРЕДАЧА ДОСТУПУ ПОКУПЦЮ
6.1. Замовник отримує доступ до послуги через вказаний реєстраційній формі email протягом 24 годин з моменту оплати замовлення.
7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
7.1. Замовник (покупець) має право до моменту надання доступу до продукту відмовитися від отримання продукту без пояснення причини. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі.
7.2. У випадку, якщо Замовник (покупець) відмовляється від послуги Виконавця (продавець), після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником не повертаються.
7.3. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник (покупець) направляє відповідну заяву Виконавцю (продавцю) на адресу електронної пошти: moc.liamg%40oknehcakt321anasko відповідно до норм Постанови НБУ № 22, Наказу МЕУ №104 та пп. 5 п. 292.11 ПКУ
7.4. У випадках, передбачених пунктом 6.1 цього Договору, кошти сплачені за послугу повертаються протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
8.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
8.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ
ФОП Ткаченко Оксана Миколаївна, РНОКПП: 3129815828, Україна, Полтавська обл., Кременчуцький р-н., с. Наріжжя+380960083064moc.liamg%40oknehcakt321anasko